EN

Събития

Галац,Румъния, 14 – 16 юни 2022

Семинар на територията МИГ Ниска крайречна горичка/LAG Lunca Joasa a Siretului

виж повече

С.Огняново, Община Гърмен, 28-30.03.2022

Семинар на тема „Използване на методологията "Дизайн мислене" за развитие на дестинации чрез креативен туризъм“

виж повече

31 август - 2 септември 2021

Семинар за създаване на приложение за популяризиране на творчески туризъм

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Осъществяване на съвместни дейности

принос ​за устойчивото развитие на местните общности

Обмен на добри практики

с цел подобряване на перспективите за прилагане на стратегиите за местно развитие на териториите на партньорите

Иновативност

Засилване на иновативния характер на действията за местно развитие

Конкурентоспособност

Повишаване на конкурентоспособността на териториите чрез: култура, традиции, изкуство и цифрови иновации

Творчески туристически дейности