"Елате и вижте"

Проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“
виж повече 
По-ефективно развитие на творчески туристически дейности

Проектът ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ за транснационално сътрудничество се изпълнява на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, както и на територията на действие на асоциираните партньори по проекта, които са от страни от и извън Европейския съюз.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
  • Обмен на добри практики с цел подобряване на перспективите за прилагане на стратегиите за местно развитие на териториите на партньорите;
  • Засилване на иновативния характер на действията за местно развитие;
  • Повишаване на конкурентоспособността на териториите чрез: култура, традиции, изкуство и цифрови иновации;
  • Иницииране на творчески туристически дейности