Събития

Анкетно проучване

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в анкетно проучване за анализиране на...

прочети повече

12.05.2021 г.

На 12.05.2021 г. се проведе встъпителна среща по проект Култура и автентичност чрез...

прочето повече

16.06.2021 г.

На 16.06.2021 г.  се състоя онлайн среща между партньорите по проект „Култура и...

прочети повече

22.06.2021 г.

На 22 юни 2021 г. се състоя третата онлайн среща на партньорите по проект „Култура и...

прочети повече

Турция, 31 юли – 4 август 2021

Между 31.07.2021 г. - 04.08.2021 г.  представители на МИГ „Ниска крайречна горичка“ и  МИГ...

прочети повече

Кавала, 31 август - 2 септември 2021

Семинар за създаване на приложение за популяризиране на творчески...

прочети повече

23.02.2021 г.

На 23.02.2021 г. СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Хаджидимово“ подписа Административен...

прочети повече

Осъществяване на съвместни дейности

принос ​за устойчивото развитие на местните общности

Обмен на добри практики

с цел подобряване на перспективите за прилагане на стратегиите за местно развитие на териториите на партньорите

Иновативност

Засилване на иновативния характер на действията за местно развитие

Конкурентоспособност

Повишаване на конкурентоспособността на териториите чрез: култура, традиции, изкуство и цифрови иновации

Творчески туристически дейности