EN

Събития

Гърция, с. Мушени, регион Пангео - Фестивал „COME&SEE“

На 23 и 24 юли 2022 г. се проведе фестивал „Елате и Вижте“, организиран от МИГ Кавала/LAG Kavala Development S.A, Гърция.

виж повече

Семинар в Галац, Румъния, 14 – 16 юни 2022

Семинар на територията МИГ Ниска крайречна горичка/LAG Lunca Joasa a Siretului

виж повече

Фестивал в Галац, Румъния, 17 – 18 юни 2022

Фестивал на територията МИГ Ниска крайречна горичка/LAG Lunca Joasa a Siretului

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Предстоящо

Осъществяване на съвместни дейности

принос ​за устойчивото развитие на местните общности

Обмен на добри практики

с цел подобряване на перспективите за прилагане на стратегиите за местно развитие на териториите на партньорите

Иновативност

Засилване на иновативния характер на действията за местно развитие

Конкурентоспособност

Повишаване на конкурентоспособността на териториите чрез: култура, традиции, изкуство и цифрови иновации

Творчески туристически дейности