EN

Събития

С.Огняново, Община Гърмен, 28-30.03.2022

Семинар на тема „Използване на методологията "Дизайн мислене" за развитие на дестинации чрез креативен туризъм“

виж повече

31 август - 2 септември 2021

Семинар за създаване на приложение за популяризиране на творчески туризъм

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Анкетно проучване

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в анкетно проучване за анализиране на потенциала и възможностите за развитие на творчески туризъм на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

виж повече

Осъществяване на съвместни дейности

принос ​за устойчивото развитие на местните общности

Обмен на добри практики

с цел подобряване на перспективите за прилагане на стратегиите за местно развитие на териториите на партньорите

Иновативност

Засилване на иновативния характер на действията за местно развитие

Конкурентоспособност

Повишаване на конкурентоспособността на териториите чрез: култура, традиции, изкуство и цифрови иновации

Творчески туристически дейности