09
Ное2022

Румъния, Sângeorz-Băi, region of Bistrița-Năsăud County, Изложба „Корени“ /Завръщане към произхода си 02-04 ноември 2022

30
Окт2022

Проведе се Фестивал "Балкански багри"

28
Окт2022

Гърция, Kавала, Невидимата страна на традицията 20-22 октомври 2022

07
Сеп2022

Покана за творчески туристически дейности чрез изкуство, организирани от МИГ Кавала, Гърция

07
Сеп2022

Покана за творчески туристически дейности чрез изкуство, организирани от МИГ - Лидер Бистрица Насауд/, Република Румъния

05
Сеп2022

Гр. Гоце Делчев, Изложба „Светове“, 01-04 септември 2022 г.

10
Авг2022

Очаквайте! Изложба „Светове“, 01-04 септември 2022 г.

05
Авг2022

Арт-работилници “Направи си спомен"

03
Авг2022

Гърция, Kавала, уъркшор за творчески/креативен туризъм 23-25 юли 2022

02
Авг2022

Гърция, с. Мушени, регион Пангео - Фестивал „COME&SEE“

01
Авг2022

Елате и вижте Фестивал „Балкански багри“ на 3 и 4 септември

19
Юли2022

Участвай във фотографски дейности!

09
Юли2022

Покана за фестивал и изложба

29
Юни2022

Фестивал в Галац, Румъния, 17–18 юни 2022

23
Юни2022

Семинар в Галац, Румъния, 14 – 16 юни 2022

06
Юни2022

Покана за фестивал, организиран на територията на МИГ Кавала, Република Гърция

03
Май2022

Покана за фестивал, организиран на територията на МИГ Ниска крайречна горичка, Румъния

05
Апр2022

С.Огняново, Община Гърмен, 28-30 март 2022 г.

13
Мар2022

Покана

03
Сеп2021

Кавала, 31 август-2 септември 2021

05
Авг2021

Турция, 31 юли–4 август 2021

03
Авг2021

Анкетно проучване - август 2021

22
Юни2021

Трета он-лайн среща на партньорите

16
Юни2021

Втора он-лайн среща

12
Май2021

Встъпителна среща по проекта

23
Фев2021

Подписан АДБФП

« »
EN

Публикувана на 09.07.2022

Покана

ДО
МЕСТНИ ТВОРЦИ И АРТИСТИ,
ЗАНАЯТЧИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРЕДМЕТИ,
СВЪРЗАНИ С НАРОДНИЯ БИТ И ТВОРЧЕСТВО,
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЕСТНИ ХРАНИ И ПРОДУКТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СНЦ „МИГ - Гоце Дечев - Гърмен - Хаджидимово“ е бенефициент по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020Р, АДБФП № BG06RDNP001-19.355-0004-C01 от 23.02.2021 г. (РД 50-28/23.02.2021 г.), проект „Проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“. В рамките на дейност 4 „Провеждане на семинари, съвместни събития, срещи и др.“ на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово ще бъдат организирани и проведени:
 - Фестивал за популяризиране на местното материалното и духовно културно наследство и ценности в различни области: танц, музика, изкуство, отворени ателиета/работилници за представяне на местни традиции, обичаи и занаяти и промотиране на местни храни;
 - Творчески туристически дейности – изложба, на която ще бъдат представени творби на местни автори.

Екипът на МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО кани местни творци и артисти, занаятчии и производители на предмети, свързани с народния бит и творчество, производители на местни храни и продукти, да се включат във фестивала за представяне на местните традиции, кулинария, фолклор, както и в изложба за представяне на изкуството на територията на МИГ в различни области.

Желаещите да вземат участие във Фестивала за популяризиране на местното материалното и духовно културно наследство и ценности (панели „Фолклор, танц и музика", „Местно културно наследство“ и „Богатството на местното кулинарното наследство“) или в изложбата за представяне на местното изкуство в областите живопис, художествена фотография и керамика, могат да заявят желание за участие на адрес ул. “Александър Стамболийски“ №1, най-късно до 10.08.2022 г.

ОЧАКВАМЕ ВИ !